Lieve leerkracht, word toch eens wakker

Er moet me iets van het hart. In het trainen en coachen van leerkrachten hoor ik veel verhalen over hoe de zaken op scholen zijn geregeld. Gelukkig hoor ik veel mooie voorbeelden, maar helaas ook veel schrijnende voorbeelden.

En zo’n leerkracht zit natuurlijk niet voor niets bij mij in training. Vaak ervaren ze de werkdruk als dusdanig groot, dat ze er bijna aan onder doorgaan of dit al zijn gegaan.

Maar wat me, als ik die verhalen aanhoor, misschien nog wel het meeste boos maakt: de meeste leerkrachten laten het ook gewoon maar allemaal gebeuren.

 

Je hebt niet alleen plichten als leerkracht zijnde, maar ook rechten

Als ik doorvraag op de situatie, dan blijken veel leerkrachten heel goed te weten wat hun plichten zijn, maar dat ze ook rechten hebben, zijn ze zich vaak maar amper van bewust.

 • Zo weten lang niet alle leerkrachten of hun school het basis- of overlegmodel hanteert en wat dit nu allemaal precies inhoudt.
 • Wat de opslagfactor is voor lesgebonden taken en welke taken allemaal onder deze lesgebonden taken vallen.
 • Dat bij het basismodel een vaste opslagfactor geldt voor iedereen, terwijl in het overleg model de opslagfactor individueel vastgesteld wordt, rekening houdend met bijvoorbeeld het aantal zorgleerlingen, beginnende leerkracht, etc.
 • Dat je bij het basismodel als fulltimer maximaal 930 lesuren per jaar mag draaien en in het overlegmodel mogen dit er meer of minder zijn.
 • Dat vaste werktijden haaks staan op de keuze voor het overlegmodel.
 • Dat je bij het overlegmodel je overuren compenseert in de weken tot de eerstvolgende vakantie (en dat betekent dus op tijd naar huis na een drukke week, ook al is het werk nog niet helemaal af).
 • Dat als je langer dan 5,5 uur (totale werktijd en geen lestijd) werkt, je recht hebt op een pauze van een half uur tussen 10.00 en 14.00, die na instemming van de P(G)MR verdeeld mag worden in 2x een kwartier, maar nog steeds tussen 10.00-14.00.
 • Dat pauze een moment is zonder verantwoordelijkheid voor leerlingen en dat eten met de kinderen of pleinwacht lopen hier niet onder valt.

Met meewarige ogen kijken ze me dan aan en vragen me hoe ik toch aan al deze wijsheid kom.

Op zo’n moment zou ik wel willen uitschreeuwen: “Lieve leerkracht, word toch eens wakker!”

Deze informatie staat namelijk allemaal in de cao, die gratis te downloaden is op het internet.

 

Stop met klagen en kom in actie

En ik kan me voorstellen dat je er niet op zit te wachten om zo’n dik en duf document door te spitten, maar aan de andere kant…wat laat je nu allemaal gebeuren waardoor jouw werkdruk steeds hoger oploopt?

Je kunt erover gaan zitten klagen en met je vinger wijzen naar de overheid, de bond, de inspectie, jouw directeur, etc.

 • Maar jij bent toch degene die zijn/haar handtekening zet onder een specificatie van jouw uren voor het nieuwe schooljaar, terwijl je daarin al ziet dat je veel meer uren gaat draaien dan hoort bij jouw werktijdfactor?
 • Jij bent toch degene die loopt te puffen en te steunen van de grote hoeveelheid taken en overlegmomenten buiten het lesgeven om, zonder te weten waar ze nu eigenlijk onder vallen?
 • Jij bent toch degene die heeft ingestemd met het continurooster op jouw school, zonder dat de pauzes voor de leerkrachten goed zijn geregeld?

 

En ik verwacht heus niet dat je vanaf nu bij elk extra dingetje zwaaiend met de cao voor de neus van je directeur moet gaan staan. Daar wordt de sfeer ook niet beter op.

Maar je hoeft als plichtsgetrouwe leerkracht ook niet alles zonder meer te accepteren. Je hebt ook rechten en die heb je niet voor niets. Ze zijn bedoeld om jouw werkdruk te verlagen en meer te spreiden.

Dus lieve leerkracht: Word wakker, stap over je angst heen en kom eens wat meer op voor je rechten. Je hebt ze niet voor niets!

 

Pin It on Pinterest

Share This